ท่านกำลังเยี่ยมชมเทศกาลที่ผ่านมา เยี่ยมชมเทศกาลปัจจุบัน

เกี่ยวกับ

เทศกาลงานออกแบบปักษ์ใต้

 

เทศกาลสร้างสรรค์ประจำปีของภาคใต้ นำเสนอและต่อยอดศักยภาพของคนปักษ์ใต้ โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์พัฒนาต้นทุนวัฒนธรรมเฉพาะถิ่นอย่างสมดุล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางเศรษฐกิจ และยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับคนในภูมิภาค

 

เทศกาลงานออกแบบปักษ์ใต้ หรือ Pakk Taii Design Week เป็นแพลตฟอร์มในการส่งเสริมระบบนิเวศสร้างสรรค์ สนับสนุนศักยภาพคนท้องถิ่นและเชื่อมโยงคนสร้างสรรค์จากหลากหลายอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในภูมิภาค โดยมุ่งเน้นประเด็นสำคัญคือ การชูอัตลักษณ์และต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมของภูมิภาคใต้ด้วยความคิดสร้างสรรค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สร้างโอกาสทางอาชีพ รายได้ทางธุรกิจ และเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน 


เทศกาลงานออกแบบปักษ์ใต้ 2566 (Pakk Taii Design Week 2023) จัดขึ้นเป็นครั้งแรก ในระหว่างวันที่ 12 – 20 สิงหาคม 2566 ที่จังหวัดสงขลา ภายใต้แนวคิด ‘The Next Spring หลบเริน แล้วผลิบาน’ เพื่อเปิดพื้นที่ให้เพื่อนพี่น้องนักออกแบบนักสร้างสรรค์ชาวใต้ทั้ง 14 จังหวัด จากหลากหลายสาขาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ได้แสดงศักยภาพ ตลอดจนกลุ่มผู้ขับเคลื่อนเมือง ภาคการผลิต ผู้ประกอบการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนคนในพื้นที่ได้ทำงานร่วมกัน ชวนกันกลับบ้านเพื่อมาร่วมกันค้นหา ตีโจทย์ และเพิ่มคุณค่าให้ทุนวัฒนธรรมท้องถิ่นที่หลากหลายของภาคใต้ในบริบทสมัยใหม่ ผ่านจุดเด่นด้านอาหาร ภูมิปัญญา อาคารบ้านเรือน และมหรสพ ที่จะถูกต่อยอดด้วยความคิดสร้างสรรค์ไม่ให้ถูกแช่แข็งและไม่ทิ้งตัวตนเดิม สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการพัฒนา พร้อมกับถ่ายทอดแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่จับต้องได้ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต สร้างโอกาสใหม่ ๆ ทางอาชีพ ขยายเวลาทางเศรษฐกิจในช่วงเวลาที่เหมาะสมกับพื้นที่ และผลักดันให้เกิด ‘ย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์’ ส่งเสริมการพัฒนา ‘เมืองน่าอยู่ น่าลงทุน น่าท่องเที่ยว’ ต่อไป

 

 

เกี่ยวกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) 

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) : สศส. หรือ Creative Economy Agency (Public Organization) : CEA จัดตั้งขึ้นเมื่อ 14 สิงหาคม 2561 โดยการยกระดับ TCDC ขึ้นเป็นองค์การมหาชน ในกำกับดูแลของสำนักนายกรัฐมนตรี ทำหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อให้เป็นพลังขับเคลื่อนไปสู่เศรษฐกิจที่สมดุลและยั่งยืนในระยะยาว


หนึ่งในภารกิจสำคัญของ CEA คือการสร้างย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นจริง โดยการส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ที่เอื้อต่อบรรยากาศสร้างสรรค์และการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ ตลอดจนมีความตั้งใจที่จะเชื่อมโยงสู่ชุมชนโดยรอบให้ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น


นอกจากนี้ CEA ยังทำหน้าที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ให้เติบโตจากการพัฒนาศักยภาพและเชื่อมโยงเครือข่าย เพื่อให้ใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็นเครื่องมือในการยกระดับธุรกิจและคุณภาพชีวิตของคนไทย

 

ติดต่อเทศกาลฯ

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)

อาคารไปรษณีย์กลาง 1160 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

(66) 2 105 7400 (วันอังคาร – อาทิตย์ | 10.30 – 19.00)

pakktaiidesignweek@cea.or.th

 

 

The Next Spring หลบเริน แล้วผลิบาน

12 – 20 สิงหาคม 2566

 

ในช่วงไม่กี่ปีมานี้ เกิดกระแสคนรุ่นใหม่ย้ายถิ่นจากเมืองใหญ่กลับสู่บ้านเกิดเพิ่มมากขึ้นเป็นประวัติการณ์ จนอาจทำให้ใครหลายคนหันกลับมาถามตัวเองว่า “เรากลับบ้านครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่” แต่สิ่งที่ท้าทายมากกว่าการตัดสินใจกลับบ้าน คือ “กลับบ้านไปทำอะไร และจะไปรอดไหม”


ในขณะเดียวกัน ช่วงเวลาที่จากบ้านมา หลายสิ่งเปลี่ยนแปลงไป สิ่งที่เคยมีคุณค่าในอดีต เสน่ห์ที่เราอาจไม่เคยรู้ หรืออาจมองข้ามไป ค่อย ๆ ร่วงโรยและหล่นหายไปตามกาลเวลา เพราะไม่มีคนดูแลและสานต่อ 


ถึงเวลาแล้วที่พี่น้องชาวปักษ์ใต้ทุกคน ไม่ว่าตอนนี้จะอยู่ที่ใดก็ตาม จะได้ลองมองย้อนกลับไปที่บ้านเรา ว่ามีอะไรดีเป็นของตัวเอง แล้วช่วยกันหาคำตอบว่าเราทำอะไรกับสิ่งนั้นได้บ้าง บ้านแบบไหนที่เราอยากกลับไปอยู่ เพื่อจะได้กลับไปช่วยกันกรุยทาง สร้างบ้านในแบบฉบับของตัวเอง ที่ตอบโจทย์ยุคเราตั้งแต่วันนี้


มาช่วยกันค้นหานิยามใหม่ของภาคใต้ ต่อชีวิตให้กับสิ่งที่เคยเบ่งบานในอดีต ไปพร้อมกับเปิดทางให้สิ่งใหม่ได้ผลิบานเหมาะกับยุคสมัย สร้างฤดูแห่งความหวังให้ผลิดอกออกผลไปไม่มีที่สิ้นสุดด้วยตัวของพวกเราเอง แล้วจะค้นหาคำตอบได้เองว่า หาก “หลบเริน” หรือกลับปักษ์ใต้บ้านเราแล้วไปทำอะไร 


We are the Next Spring.


——


PTDW2023 จะจัดขึ้นใน 3 พื้นที่หลักในจังหวัดสงขลา ได้แก่ ย่านเมืองเก่าสงขลา ชุมชนหัวเขา และหาดใหญ่ พร้อมกับกิจกรรมในจังหวัดอื่นๆ อาทิ ย่านอา-รมย์-ดี จ.ปัตตานี, ย่านทับเที่ยง จ.ตรัง และ ย่านท่าวัง-ท่ามอญ จ.นครศรีธรรมราช นำเสนอผ่าน 5 คอนเซ็ปต์หลัก คือ

Pakk Taii Roots : รากของปักษ์ใต้

Pakk Taii Homecoming : ปักษ์ใต้คืนถิ่น

Pakk Taii Open House : ต้อนรับสู่ใต้ 

Pakk Taii Neighborship : เกลอปักษ์ใต้

Pakk Taii Market : หลาดสร้างสรรค์

 

ผ่าน 6 รูปแบบกิจกรรม ประกอบด้วย

 

Performance & Show – มหรสพ ศิลปะการแสดง ดนตรี และการแสดงสดหลากหลายรูปแบบ ในรูปแบบดั้งเดิมและต่อยอดให้ร่วมสมัย สร้างบรรยากาศ ชีวิตชีวา และความเคลื่อนไหวให้กับเมือง สานสัมพันธ์ผู้คน  

Exhibition & Installation – นิทรรศการ การจัดแสดงผลงาน ศิลปะการจัดวาง รวมไปถึงศิลปะการจัดแสดงแสงไฟ งานสร้างสรรค์ด้วยเทคโนโลยี และสื่อผสม หลากหลายรูปแบบ

Talk & Workshop – การบรรยายและเวิร์กช็อปเพื่อการเติมเต็มความรู้และแนวคิดใหม่จากนักสร้างสรรค์ และผู้เชี่ยวชาญจากทั้งในและต่างประเทศ

Activities & Event – กิจกรรมสร้างประสบการณ์ในหลากรูปแบบตั้งแต่ การฉายภาพยนตร์ (Film screening) แฟชั่นโชว์ (Fashion show) การเปิดบ้าน (Open House) ทัวร์ (Tour) และอีเวนต์ต่าง ๆ  

Market & Promotion – ตลาดนัดชุมชน ตลาดนัดสร้างสรรค์ การทดลองตลาด ที่นำไปสู่โอกาสทางธุรกิจและการสร้างรายได้ รวมถึงกิจกรรมกระตุ้นการขายให้กับร้านค้าในย่าน

Experiment – งานทดลองบนพื้นที่จริงที่นำเสนอแนวคิดเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิต และสามารถต่อยอดนำไปใช้ได้จริง

 

ติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดได้ที่

#PTDW2023 #PakkTaiiDesignWeek

#TheNextSpring #หลบเรินแล้วผลิบาน