เทศกาลงานออกแบบปักษ์ใต้ 2566, 12 –20 AUG

Singorama Film Festival

ซิงกอราม่า ฟิล์ม เฟสติวัล

เทศกาลภาพยนตร์ใจกลางเมืองเก่าสงขลาที่จัดขึ้นตั้งแต่ปี 2565 โดยมุ่งสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนในพื้นที่ในเชิงจิตวิญญาณและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ด้วยภาพยนตร์หลากหลายประเภทเพื่อตอบโจทย์ทุกความสนใจ โดยเน้นเล่าเรื่องราวของผู้คนและเนื้อหาที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับท้องถิ่นเพื่อกระตุ้นความทรงจำร่วมของยุคสมัย ขณะเดียวกันก็เป็นเครื่องมือในการแลกเปลี่ยนความทรงจำและประสบการณ์จากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่ง ในพื้นที่ของเทศกาลฯ ที่ตั้งใจออกแบบให้เป็นเสมือนโรงภาพยนตร์ที่เปรียบดั่งวิหารอันเป็นศูนย์รวมจิตวิญญาณและความทรงจำของคนในชุมชน นอกจากนี้เทศกาลฯ ยังเปิดเวทีฉายภาพยนตร์ที่เป็นผลงานของนักศึกษาจบใหม่และคนรุ่นใหม่จากสถาบันการศึกษาของภาคใต้และจังหวัดอื่น ๆ ทั่วประเทศ ในคอนเซ็ปต์ "โลเคชั่นใต้ คอนเทนต์ใต้ เล่าเรื่องใต้" เพื่อเปิดโอกาสให้ Film Crew รุ่นใหม่ได้เรียนรู้และแสดงศักยภาพการสร้างสรรค์คอนเทนต์ สร้างเครือข่ายในวงการ รวมถึงสร้างบุคลากรในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ และอาชีพอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์อีกด้วย Singorama Showtime : https://shorturl.at/iqD16