เทศกาลงานออกแบบปักษ์ใต้ 2566, 12 –20 AUG

Nakrob Moonmanas

Chinese Spring ฟ้า, ดิน, ถิ่น, บ้าน การเดินทางในระหว่างกลาง

นิทรรศการว่าด้วยการเดินทางและการลงหลักปักฐานของชาวจีน 5 เหล่า อันเป็นกลุ่มชนที่ทั้งขับเคลื่อนทั้งศิลปะ วัฒนธรรมและเศรษฐกิจของภูมิภาคนี้ ร่องรอยความทรงจำว่าด้วยแสวงหาตัวตน แห่งหน รากเหง้าและนิยามความเป็นบ้านของชาวจีน 5 เหล่าในเมืองเก่าสงขลาที่ปรากฏในภาพถ่ายเก่าที่ถ่ายในเมืองสงขลาและรวบรวมโดยชาวสงขลาเป็นแรงบันดาลใจให้ศิลปินสร้างงานศิลปะจัดวางและงานศิลปะที่สร้างสรรค์ร่วมกับครอบครัวเชื้อสายจีนในเมืองเก่าสงขลา นิทรรศการนี้จัดแสดงที่บ้านเก้าห้อง ถนนหนองจิก อันเป็นหนึ่งในสถาปัตยกรรมจีนรูปแบบดั้งเดิมที่เก่าแก่และยังคงดำรงอยู่ในย่านเมืองเก่าสงขลา