เทศกาลงานออกแบบปักษ์ใต้ 2566, 12 –20 AUG

Soul South Studio

Chinese Spirit จิตวิญญาณ ‘จีน’ ที่ไม่เคยจางหาย

ความเจริญรุ่งเรืองของเมืองสงขลา ก่อร่างสร้างมาจากผู้คนมากมาย หนึ่งในนั้นคือชาวจีนโพ้นทะเล ผู้อพยพหนีความแร้นแค้นมาตั้งรกรากในดินแดนแห่งใหม่ ด้วยความมุ่งมั่นที่อยากเป็นหลักพิงให้พ่อแม่พี่น้องที่บ้านเกิด พวกเขาได้เริ่มต้นกิจการ สร้างธุรกิจขึ้นในเมือง ใช้ชีวิต แต่งงานสืบทอดลูกหลาน และหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับคนสงขลาอย่างแยกไม่ออก หากแต่สิ่งที่ไม่เคยหายไปเลยคือ สายสัมพันธ์ ความเชื่อ ประเพณี และวัฒนธรรมความเป็นจีนที่ยังคงถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน นิทรรศการนี้จะบอกเล่าเรื่องราว ‘จิตวิญญาณ’ ของคนจีนในสงขลา ที่ฝังรากลึกมาตลอดหลายร้อยปี ท่ามกลางความหลากหลายของคนจีนต่างกลุ่มภาษา ต่างวัฒนธรรม ตลอดจนความท้าทายเมื่อต้องเผชิญกับพายุแห่งความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย
นักออกแบบ
  • ปณัสย์ พุ่มริ้ว
  • สุทธิโชค จรรยาอังกูร
  • ปีย์วรา ปรีชาวีรกุล
  • Soul South Studio