ท่านกำลังเยี่ยมชมเทศกาลที่ผ่านมา เยี่ยมชมเทศกาลปัจจุบัน

Paisit Wangrungseesathit

Chinese Spring - Bloom

ภาพยนตร์สารคดีสั้นบอกเล่าเรื่องราวตั้งแต่การอพยพมาตั้งรกรากในประเทศไทยของชาวจีนโพ้นทะเล และบริบทของสังคมวัฒนธรรมภาพใหญ่ซึ่งอยู่เบื้องหลังคลื่นการเดินทางครั้งสำคัญของผู้คนมหาศาล เล่าโดยการร้อยเรียงบทสัมภาษณ์ของกลุ่มชาวไทยเชื้อสายจีนในสงขลาที่เดินทางผ่านจุดเปลี่ยนในแต่ละยุคสมัย ในฐานะของผู้คนที่ยังคงใช้ชีวิตเพื่อมองหาโอกาสและสิ่งที่ดีที่สุด เพื่อเนื้อสร้างตัว ก่อร่างธุรกิจ และโอบอุ้มครอบครัวอันเป็นที่รัก จากเมล็ดพันธุ์ของบรรพบุรุษสู่เจเนอเรชันใหม่ ร่วมสำรวจลงไปถึงรากที่ลึกที่สุดของการก้าวผ่านมรสุมและปัญหาที่ท้าทาย จนถึงจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญ เพื่อเรียนรู้ระหว่างกันและเดินหน้าไปสู่อนาคต