ท่านกำลังเยี่ยมชมเทศกาลที่ผ่านมา เยี่ยมชมเทศกาลปัจจุบัน

Hatyai Connext

Revisting Kimyong - กลับมาเยี่ยมกิมหยงอีกครั้ง

กาลเวลาเปลี่ยนผ่าน บริบทผันแปร แต่ชื่อกิมหยงไม่เคยเปลี่ยนแปลง นิทรรศการที่อยากชวนทุกคนกลับมากิมหยงอีกครั้ง นำเสนอเรื่องราวของตลาดกิมหยงผ่านสามยุคเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญจาก “ยุคโรงหนัง” เชื่อมต่อสู่ “ยุคการค้า” ที่รุ่งเรืองถึงขีดสุด จนถึงช่วงเริ่มโรยราจากการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภค สถานการณ์โรคระบาด Covid-19 รวมถึงบรรยากาศของตลาดที่อาจไม่ตอบโจทย์ค่านิยมความสวยงามในยุคปัจจุบัน เป็นที่มาของการจัดแสดงงานในรูปแบบของการทดลองเชิงพื้นที่ในตลาดกิมหยง รวมถึงบริเวณโดยรอบ เพื่อค้นหาความเป็นไปได้ใหม่ๆ และเพิ่มโอกาสในการดึงศักยภาพของพื้นที่และผู้ประกอบการ ภายใต้การเติมคำว่า ‘สร้างสรรค์’ เข้าไปต่อท้ายคำว่า ‘เศรษฐกิจ’ โดยมุ่งเป้าให้แลนด์มาร์คทางการค้าของชายแดนใต้แห่งนี้ ได้กลับมาเป็นมากกว่าตลาดกิมหยงที่เคยรุ่งเรือง แต่เป็นพื้นที่ที่กำลังจะเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ “ยุคสมัยแห่งการผลิบานในฉากทัศน์ใหม่”