เทศกาลงานออกแบบปักษ์ใต้ 2566, 12 –20 AUG

Creative Nakhon

Thai Craftaholic - Elements of Craft

ความหลากหลายในงานหัตถกรรมหรืองานฝีมือ (Craft) เป็นไปตามปัจจัยในด้านทรัพยากรรวมถึงวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างกันไปตามแต่ละพื้นถิ่น และการใช้รูปทรงเรขาคณิต(Geometrical Shape) การใช้แม่สี (Primary colors) รวมถึงการสร้างพื้นผิว (Texture) จึงเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างสรรค์เพื่อบ่งบอกถึงลวดลายที่มีลักษณะเฉพาะของพื้นถิ่นนั้น ๆ โดยมีไฮไลท์ของงานในครั้งนี้เป็นการแสดงสด (live performance) ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง ช่างศิลป์ ศิลปิน นักดนตรี และนักเต้น เพื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปะชิ้นพิเศษขึ้นท่ามกลางมนต์ขลังของวัดมัชฌิมาวาส ที่มีอายุเก่าแก่กว่า 400 ปี