เทศกาลงานออกแบบปักษ์ใต้ 2566, 12 –20 AUG

โปรแกรมไฮไลท์