เทศกาลงานออกแบบปักษ์ใต้ 2567, 17 –25 AUG

สื่อมวลชน