เทศกาลงานออกแบบปักษ์ใต้ 2567, 17 –25 AUG

อัพเดทและเที่ยวชมงาน

เปิดรับสมัครผู้ร่วมจัดเทศกาลงานออกแบบปักษ์ใต้ 2567

PTDW2024 OPEN CALLเปิดรับสมัครผู้ร่วมจัดเทศกาลงานออกแบบปักษ์ใต้ 256710 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2567 ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา กระแสของคนรุ่นใหม่ชาวปักษ์ใต้ย้ายจากเมืองใหญ่กลับสู่บ้านเกิด ทำให้เกิดการรวมกลุ่มกันของพี่น้องชาวใต้ในจังหวัดต่าง ๆ ทั้งกลุ่มคนรุ่นใหม่และรุ่นใหญ่ กลายเป็นปรากฏการณ์ที่นักสร้างสรรค์ในกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ปรากฏตัวเพิ่มขึ้น นำไปสู่การกลับมามองหา ‘ของดี’ ที่บ้านเพื่อพัฒนาให้เป็นที่รู้จัก มีการปรับตัว การทดลองเพื่อสร้างโอกาสใหม่ที่เห็นผลลัพธ์ที่ดีกับเมืองอย่างเป็นรูปธรรม และขยายวงเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ เทศกาลงานออกแบบปักษ์ใต้ 2567 หรือ Pakk Taii Design Week 2024 ครั้งนี้มาภายใต้แนวคิด ‘The South’s Turn ถึงทีใต้ ได้แรงอก!’ โดยมุ่งเน้นการสนับสนุนและต่อยอดกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่โดดเด่นในภาคใต้ ผสมผสานการนำเสนอทักษะภูมิปัญญาจากรากฐานของวัฒนธรรมดั้งเดิมในรูปแบบใหม่ พร้อมทั้งสนับสนุนให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจของคนในพื้นที่ พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนท้องถิ่น ผ่านเรื่องราวของ อาหาร ภาพยนตร์ ศิลปะและงานฝีมือ ไปจนถึงงานพัฒนาเมือง ซึ่งล้วนแล้วแต่เติมเต็มจุดเด่นของภาคใต้ เป็นโอกาสแห่งการต่อยอดเพิ่มพูนทักษะให้นักสร้างสรรค์ในภูมิภาคเติบโตอย่างเข้มแข็ง เพื่อเน้นย้ำให้เห็นถึงศักยภาพหลากหลายของพี่น้องชาวปักษ์ใต้ที่ซ่อนอยู่ และสินทรัพย์ท้องถิ่นที่นำมาสร้างความเป็นไปได้ใหม่ได้อย่างไม่รู้จบ ตลอดจนสร้างโอกาสเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ควบคู่กับผลักดันศักยภาพท้องถิ่นให้เป็นที่ยอมรับและยืนหยัดได้อย่างสง่างามในเวทีระดับสากล‘ถึงทีใต้ ด่าย-แหร่ง-อ็อก’ถึงเวลาของชาวปักษ์ใต้แล้วที่จะบอกให้ชาวโลกได้รู้ชัด ๆ อีกครั้งว่า ‘ปักษ์ใต้มีดีไม่เหมือนใคร’ PTDW2024 เปิดรับการเข้าร่วมจัดเทศกาลฯ หลากรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น การจัดแสดง (Exhibition) การบรรยาย (Talk) เวิร์กช็อป (Workshop) กิจกรรมสร้างประสบการณ์และอีเวนต์ (Activity & Event) ดนตรีและการแสดง (Performance & Show) ตลาดนัดสร้างสรรค์และกิจกรรมกระตุ้นการขาย (Market & Promotion) ผู้สนใจเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในเทศกาลฯ ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2567 สามารถดูรายละเอียด และสมัครเข้าร่วมจัดเทศกาลฯ ได้ที่ pakktaiidesignweek.com/applyเอกสารคู่มือการเข้าร่วมจัดเทศกาลฯ https://bit.ly/PTDW2024-OPENCALL-THสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าร่วมจัดเทศกาลฯ ได้ที่อีเมล pakktaiidesignweek@cea.or.thหรือ โทร. (66) 2 105 7400 ต่อ 122,180 (จันทร์ – ศุกร์ / 9.30 – 17.30 น.)ติดตามความเคลื่อนไหว pakktaiidesignweek.com FB/IG: pakktaiidesignweek#PTDW2024 #PakkTaiiDesignWeek #TheSouthsTurn#ถึงทีใต้ได้แรงอก

ABOUT THEME: ‘The South’s Turn ถึงทีใต้ ได้แรงอก!’

แนวคิดประจำปีเทศกาลงานออกแบบปักษ์ใต้ 2567 (Pakk Taii Design Week 2024) ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา กระแสของคนรุ่นใหม่ชาวปักษ์ใต้ย้ายจากเมืองใหญ่กลับสู่บ้านเกิด ทำให้เกิดการรวมกลุ่มกันของพี่น้องชาวใต้ในจังหวัดต่าง ๆ ทั้งกลุ่มคนรุ่นใหม่และรุ่นใหญ่ กลายเป็นปรากฏการณ์ที่นักสร้างสรรค์ในกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ปรากฏตัวเพิ่มขึ้น นำไปสู่การกลับมามองหา ‘ของดี’ ที่บ้านเพื่อพัฒนาให้เป็นที่รู้จัก มีการปรับตัว การทดลองเพื่อสร้างโอกาสใหม่ที่เห็นผลลัพธ์ที่ดีกับเมืองอย่างเป็นรูปธรรม และขยายวงเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ เทศกาลงานออกแบบปักษ์ใต้ 2567 หรือ Pakk Taii Design Week 2024 ครั้งนี้มาภายใต้แนวคิด ‘The South’s Turn ถึงทีใต้ ได้แรงอก!’ โดยมุ่งเน้นการสนับสนุนและต่อยอดกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่โดดเด่นในภาคใต้ ผสมผสานการนำเสนอทักษะภูมิปัญญาจากรากฐานของวัฒนธรรมดั้งเดิมในรูปแบบใหม่ พร้อมทั้งสนับสนุนให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจของคนในพื้นที่ พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนท้องถิ่น ผ่านเรื่องราวของ อาหาร ภาพยนตร์ ศิลปะและงานฝีมือ ไปจนถึงงานพัฒนาเมือง ซึ่งล้วนแล้วแต่เติมเต็มจุดเด่นของภาคใต้ เป็นโอกาสแห่งการต่อยอดเพิ่มพูนทักษะให้นักสร้างสรรค์ในภูมิภาคเติบโตอย่างเข้มแข็ง เพื่อเน้นย้ำให้เห็นถึงศักยภาพหลากหลายของพี่น้องชาวปักษ์ใต้ที่ซ่อนอยู่ และสินทรัพย์ท้องถิ่นที่นำมาสร้างความเป็นไปได้ใหม่ได้อย่างไม่รู้จบ ตลอดจนสร้างโอกาสเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ควบคู่กับผลักดันศักยภาพท้องถิ่นให้เป็นที่ยอมรับและยืนหยัดได้อย่างสง่างามในเวทีระดับสากล โดยมีประเด็นสำคัญในการต่อยอดศักยภาพของเมืองและนักสร้างสรรค์ในภาคใต้ ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยน (Knowledge and skill exchange) เพิ่มเติมทักษะ (Upskill) นำเสนอหลากหลายเรื่องราวของภาคใต้ ผ่านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่โดดเด่นและจุดเด่นของภูมิภาคในด้านต่าง ๆ เช่น อาหาร ภาพยนตร์ วิถีชีวิตและภูมิปัญญา ศิลปะและงานฝีมือ อาคารบ้านเรือน ผ่าน 6 รูปแบบกิจกรรม ประกอบด้วยการจัดแสดง (Exhibition & Showcase)การบรรยาย (Talk)เวิร์กช็อป (Workshop)กิจกรรมสร้างประสบการณ์และอีเวนต์ (Activity & Event)การแสดง (Performance & Show)กิจกรรมกระตุ้นการขาย (Promotion) ‘ถึงทีใต้ ด่าย-แหร่ง-อ็อก’ ถึงเวลาของชาวปักษ์ใต้แล้วที่จะบอกให้ชาวโลกได้รู้ชัด ๆ อีกครั้งว่า ‘ปักษ์ใต้มีดีไม่เหมือนใคร’#PTDW2024 #PakkTaiiDesignWeek#TheSouthTurn #ถึงทีใต้ได้แรงอก